MUUSEUMIST    BETTI ALVER    ALO MATTIISEN    JÕGEVA LINNA LUGU    BETTI ALVERI FOND    ÜRITUSED    HINNAKIRI    KONTAKT    E-RAAMAT 
  Betti Alveri Fondi missioon
  Muuseumi kujunemine
  Muuseumi juhatus
  Muuseumi nõukogu
  TÄHETUND
  -
  Laureaadid

orig
 
orig
 
orig
 
orig
 
BETTI ALVERI FOND
Missioon
 
* Betti Alveri ja Alo Mattiiseni mälestuse ning Jõgeva linna kultuuriloo jäädvustamine Betti Alveri Muuseumis.

* Betti Alveri mälestusürituste ja kultuurialaste projektide algatamine ja nende rahastamises osalemine.

* Fondi aastapreemia, stipendiumide ja toetuste jagamine Jõgeva linna kultuurielus silmapaistnud isikutele, mälestusürituste korraldajatele ning kirjaniku loomingu tutvustajatele ja Jõgeva linna gümnaasiumide lõpetanud edukatele humanitaarerialal edasiõppijatele.

Nüüdseks on fond oma missiooni ellu viinud ja 2012 a algusega volitused edasi andnud SA Betti Alveri Muuseumile.
orig
 
orig
 
orig
 
orig
 
orig
 

Copyright © Betti Alveri Muuseum 2007