MUUSEUMIST    BETTI ALVER    ALO MATTIISEN    JÕGEVA LINNA LUGU    BETTI ALVERI FOND    ÜRITUSED    HINNAKIRI    KONTAKT    E-RAAMAT 
  Betti Alveri Fondi missioon
  Muuseumi kujunemine
  Muuseumi juhatus
  Muuseumi nõukogu
  TÄHETUND
  -
  Laureaadid

 
SA BETTI ALVERI MUUSEUM
juhatus


Juhatuse liikme lepingu alusel 29. veeruarist 2012
on Betti Alveri Muuseumi juhatuse ainsaks liikmeks
ning juhatuse esimeheks

Toomas Muru
 
SA BETTI ALVERI FOND
juhatus


Sihtasutuse Betti Alveri Fondi nõukogu 5. märts 2007 koosoleku otsusega määrati juhatuse liikmeteks:

Maimu Valdmann
Kaja Pärtels
Maie Puusepp

Juhatus valis oma esimeheks Maimu Valdmann´i.

Jõgeva Linnavalitsuse korraldusega 23.01.2012 nr 19
kutsutakse 24.01.2012 SA Betti Alveri Fond juhatus tagasi.
 

Copyright © Betti Alveri Muuseum 2007